201

ka101

229

202

teknoloji

egitim

açıkhibe

scientix

ka102

Eğitim Nedir

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

egitim  

 1. belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi.
  "Eğitim, okulun işidir"
 2. 2.
  yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme.
  eş anlamlısı: terbiye

  bu tanımların yanında günümüz özgürlükçü bakış açısı ve teknolojik gelişmelerin vberdiği tüm güvencelerle birlikte  "eğitim" eğitmek kavramına kişiler ve aileler "eğitilmek" belli bir hizaya getirilmek ve güdülenmek açısından karşı çıkmaktadırlar. 

  Eğitim konusunda , eğitimin varacağı nokta ve e"eğitilerek" bir kişinin kalıba dökülmesine karşı gelinmektedir.

  Bir taraftan kalıplara bağlı eğitim , diğer taraftan olabildiğince "özgürlükçü" ya da "kalıba girmeyi " reddeden tavırlar sergilense de çocuklar "öğrenci" sıfatı, yetişkinler " öğretmen" sıfatı ile iş ve işlemler "isteyerek ya da istemeyerek devam etmektedir. 

  Okulun ve öğretmenlerin iyiliği, yetkinliği ve öğrenicilere kattıkları ya da katabildikleri tartışıla dursun , çılgınca büyüyen dijital alan, sosyal medya , internet ve bilgi teknolojileri aslında tüm sucu başkalarına attığımız her türlü kötülüğü kolayca "öğrenicilerimize" aktarmakta, bu süreç zarfında da sorumluluğu "geçerliliğini tartıştığımız  ya da hala kabullenmediğimiz okula ve öğretmene kolayca "yıkabiliyoruz"

   

Yazdır Email

205 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi