proje2018

201

ka101

229

202

teknoloji

egitim

açıkhibe

scientix

ka102

Okul Eğitimi Projeleri Okulların ve Bölgesel/Yerel Otoritelerin Listesi

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Okul Eğitimi Projeleri Okulların ve Bölgesel/Yerel Otoritelerin Listesi

Başvuru Sahiplerinin Dikkatine;

Erasmus+ Okul Eğitimi alanında Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti ile Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) faaliyeti için başvuru sunacak kurumların özel uygunluk şartları aşağıda sunulmaktadır.

1) Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinde başvuru yapabilecek uygun kuruluşlar “il/ilçe milli eğitim müdürlükleri” ve “okullar”dır.

2019 yılı itibariyle okullar,

- tek başlarına tek gönderici kurum olarak,  

- en az 2 farklı okulla birlikte oluşturacakları bir konsorsiyumun lideri olarak başvuru sunabilirler

- ya da konsorsiyum üyesi olarak bir başvuruda yer alabilirler.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da tek başlarına başvuru sunamazlar. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri en az 2 okuldan oluşacak bir konsorsiyumun lideri olarak başvuru sunabilirler. 2019 yılı itibariyle başvuru sahibi konsorsiyum liderinin personeli faaliyetlerin katılımcısı da olabileceklerdir.

Başvuruların konsorsiyum tarafından sunulması halinde konsorsiyum yapısında 1 konsorsiyum lideri ve en az 2 okul olmak suretiyle en az 3 kurum bulunmalıdır. Tüm konsorsiyum üyeleri aynı Program Ülkesinden olmalıdır ve başvuru formunda belirtilmiş olmalıdır. Konsorsiyum lideri, bir okul ya da il/ilçe milli eğitim müdürlüğü olabilir. Konsorsiyum lideri milli eğitim müdürlüğü ise konsorsiyum üyesi okullar ile lider arasında kurumsal bir bağ bulunmalıdır. Konsorsiyum lideri okul ise konsorsiyum yapısı ve lider okulun proje yürütme kapasitesi iyi gerekçelendirilmelidir.

2) Ana Eylem 2 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projelerinde koordinatör veya ortak olarak yer alabilecek uygun kuruluşlar sadece okullardır. Aşağıda listelenen okullar arasında yer almayan kurumlar KA229 kodlu Okullar Arası Değişim Ortaklıklarında yer almamalıdır.

Bu kapsamda “okul” olarak kabul edilen kurumların listesi aşağıdadır:

-  Okul Öncesi Eğitim Kurumları

-  İlkokullar

-  Ortaokullar

-  Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları

-  Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları

-  Bilim ve Sanat Merkezleri

Yukarıda açıklanan istisnai uygunluk şartları KA101 ve KA229 başvuruları için geçerli olup 2019 yılı Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümlerinde detaylı bilgi verilmektedir.

KA201 Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar başvuruları için geçerli uygunluk şartları için de ayrıca 2019 yılı Erasmus+ Program Rehberine bakılmalıdır.

10 Aralık 2018 Pazartesi

Yazdır Email

198 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi